Usługi

→ Przepalanie złomu,
 Łamanie szyn kolejowych Kajmanem,
 Transport hakowcem z HDS,
 Załadunek złomu HDS,
 Rozładunek i załadunek wózkiem widłowym,
 Na życzenie klienta odbieramy złom własnymi środkami transportu,
 Istnieje możliwość wypożyczenia naszego kontenera o poj. 36m³,
 Każdy odbiór potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadów (KPO).

cropped-grab_Obszar-roboczy-1.jpg