Usługi

– Przepalanie złomu,
– Łamanie szyn kolejowych Kajmanem,
– Transport hakowcem z HDS,
–  Załadunek złomu HDS,
–  Rozładunek i załadunek wózkiem widłowym,
– Na życzenie klienta odbieramy złom własnymi środkami transportu,
– Istnieje możliwość wypożyczenia naszego kontenera o poj. 36m³,
– Każdy odbiór potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadów (KPO).

cropped-grab_Obszar-roboczy-1.jpg